วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มารู้จักกันหน่อย

ชื่อ นางสาววราภรณ์ เกินขุนทด

ชื่อเล่น เมย์

วันเกิด  9 เมษายน พ.ศ. 2540

เชื้อชาติ ไทย   สัญชาติไทย  ศาสนาพุทธ

อายุ 16 ปี  กรุ๊ปเลือด เอ

สถานที่เกิด โรงพยาบาลชลบุรี

อาหารที่ชอบ ข้าวมันไก่

สีที่ชอบ สีฟ้า สีชมพู

สีที่ไม่ชอบ สีเหลือง